Мин-Екс, Дефинитивно Најевтино!

Д.О.О.Е.Л. “МИН-ЕКС” постои на нашиот пазар од 1995 година. Основна дејност на нашата фирма е промет на производи во големопродажба и промет на производи во малопродажба. Во делот на малопродажбата Д.О.О.Е.Л. “МИН-ЕКС” има 12 маркети кои се доста активни и покриваат добар простор на локално ниво во делот на малопродажните услуги.

Грижа на корисници!

00 389 43 412 777

АКЦИЈА МИН-ЕКС

ПЛАТИ 1 ЗА 2

Повеќе

Наша цел е да ја задржиме професионалната соработка со нашите партнери. Императив на фирмата е заштита на интересите на нашите купувачи, деловни партнери и вработени.

Важен елемент за развојот на фирмата е прилагодувањето на пазарните трендови, потребите на пазарот и имплементацијата на потребните стандарди.