Дистрибутивна Мрежа

МИН-ЕКС ДООЕЛ има развиено голема дистрибутивна мрежа низ Република Македонија.
Компанијата е со седиште во Кавадарци, централна територија на Република Македонија и овозможува брза и економична дистрибуција во која било точка.
Нашата дистрибутивна мрежа се состои од:

 • 2200 објекти што директно ги снабдуваме со различни профили и големини.
 • Покриеност во 35 градови и 85 села.
 • Застапеност во сите главни и клучни синџири на маркети.
 • Магацин 2000 м2 со капацитет од 420 палети.
 • 25 комерцијални и товарни возила.
 • 8 комерцијалисти што ја покриваат целата територија.
 • 3 Трговци за поголеми градови.

Нашите основни принципи на работа се:

 • Прилагодување на производите и цените со можностите на пазарот.
 • Посета на комерцијалист во секој објект еднаш неделно или еднаш на две недели (во зависност од потребите).
 • Флексибилност во договарање.
 • Испорака во рок од еден до два работни дена.
 • Грижа за партнери.
 • Постпродажба, т.е. грижа за производот.
 • Одржување ги трговските стандарди.
 • Брзо решавање на проблеми.

Стандарди што ги применуваме во нашата работа:

 • HACCP
 • ИСО 22.000
 • FIFO

Компанијата континуирано вложува напори за подобрување на квалитетот на дистрибуцијата преку проширување на дистрибутивната мрежа, обновување на возниот парк, инвестирање во човечки фактори и воведување на агресивни алатки за маркетинг.

Реон 1 – Скопје

 • Centar
 • Aerodrom
 • Karpos
 • Avtokomanda
 • Taftalidze

Реон 2 – Скопје

 • Cair
 • Butel
 • Gjorce
 • Saraj

Реон 3

 • Cento
 • Dracevo
 • Aracinovo
 • Kumanovo

Реон 4

 • Tetovo
 • Gostivar
 • Debar
 • Kicevo

Реон 5

 • Ohrid
 • Struga
 • Bitola

Реон 6

 • Prilep
 • Veles
 • Kavadarci
 • Negotino
 • Sveti Nikole

Реон 7

 • Stip
 • Kocani
 • Kratovo
 • Kriva Palanka
 • Vinica
 • Berovo
 • Delcevo

Реон 8

 • Strumica
 • Radovis
 • Gevgelija
 • Dojran
 • Demir Kapija

Бранко Петровски

Супервизор за северна и западна Македонија
Е-пошта: b.petrovski@min-eks.com
Тел: 071/317-246

Златко Јакопетровски

Супервизор за јужна и источна Македонија
Е-пошта: z.jakopetrevski@min-eks.com
Тел: 072/230-032

Јордан Панев

Комерцијалист за РЕОН 1
Е-пошта: j.panev@min-eks.com
Тел: 071/376-792

Дарко Аспровски

Комерцијалист за РЕОН 2
Е-пошта: d.asprovski@min-eks.com
Тел:071/250-336

Александар Јордановски

Комерцијалист за РЕОН 3
Е-пошта: a.jordanovski@min-eks.com
Тел:072/270-620

Владимир Димовски

Комерцијалист за РЕОН 4
Е-пошта: v.dimovski@min-eks.com
Тел: 072/243-505

Лена Маркоска

Комерцијалист за РЕОН 5
Е-пошта: l.markoska@min-eks.com
Тел: 070/342-789

Коле Колев

Комерцијалист за РЕОН 6
Е-пошта: k.kolev@min-eks.com
Тел:071/376-790

Никола Димов

Комерцијалист за РЕОН 7
Е-пошта: n.dimov@min-eks.com
Тел: 072/302-930

Диме Најдовски

Комерцијалист за РЕОН 8
Е-пошта: d.najdovski@min-eks.com
Тел: 071/376-791

Диме Баснарков

Тел: 070/255-212

Марјан Соколов

Тел: 072/216-780

Влатко Шепендиев

Тел: 071/253-317

Александар Коцев

Тел: 070/245-096

Трајче Јованов

Тел: 071/250-339

Орце Павлов

Тел: 070/239-435

Aleksandar Тrajkov

Sales Manager
Е-пошта: a.trajkov@min-eks.com

Veljan Janev

Coordinator
Е-пошта: distribucija@min-eks.com
Тел: 070/376-793

Павле Лукоски

Finance
Е-пошта: finansii@min-eks.com
Тел: 071/376-600