25 КОМЕРЦИЈАЛНИ И ТОВАРНИ ВОЗИЛА

покриеност од 35 градови

и 85 села

MIN-EKS DREAM TEAM

МИН-ЕКС ДOO има развиено солидна дистрибутивна мрежа низ Република Македонија. Седиштето на компанијата е во Кавадарци, централна територија на Република Македонија, што овозможува брза и економична дистрибуција до која било точка.

Нашата дистрибутивна мрежа се состои од:

 • 2200 објекти што директно ги снабдуваме од различни профили и големини
 • Опфатеност во 35 градови и 85 села
 • Застапеност во сите поголеми и клучни ланци на пазарот
 • Магацин од 3000 м2 со капацитет од 850 палети
 • 35 комерцијални и товарни возила
 • 8 комерцијалисти кои ја покриваат целата територија
 • 3 мерчендајзери за поголемите градови

Нашите основни принципи на работа се:

 • Прилагодување на производите и цените на можностите на пазарот
 • Комерцијалистите го посетуваат секој објект еднаш неделно или еднаш на две недели (во зависност од потребите)
 • Флексибилност при договарање
 • Испорака во рок од еден до два работни дена
 • Грижа за партнерот
 • Пост-продажба, односно нега на производи
 • Одржување на стандардите за трговија
 • Брзо решавање на проблеми

Супервизори

Бранко Петровски

Супервизор за северна и западна Македонија
b.petrovski@min-eks.com  /  071-317-246

Златко Јакопетровски

Супервизор за јужна и источна Македонија
z.jakopetrevski@min-eks.com  /  072-230-032

Комерцијалисти

Јордан Панев

РЕОН 1
j.panev@min-eks.com
071/376-792

Дарко Аспровски

РЕОН 2
d.asprovski@min-eks.com
071/250-336

Александар Јордановски

РЕОН 3
a.jordanovski@min-eks.com
072/270-620

Владимир Димовски

РЕОН 4
v.dimovski@min-eks.com
072/243-505

Лена Маркоска

РЕОН 5
l.markoska@min-eks.com
070/342-789

Коле Колев

РЕОН 6
k.kolev@min-eks.com
071/376-790

Никола Димов

РЕОН 7
n.dimov@min-eks.com
072/302-930

Диме Најдовски

РЕОН 8
d.najdovski@min-eks.com
071/376-791

Дистрибутери

Диме Баснарков

070/255-212

Александар Коцев

070/245-096

Марјан Соколов

072/216-780

Орце Павлов

070/239-435

Менаџмент

Александар Трајков

Менаџер за продажба
a.trajkov@min-eks.com

Велјан Јанев

Координатор
distribucija@min-eks.com